Ahkamul Libas (Hukum-hukum Berpakaian)

Pelajaran hukum-hukum berpakaian oleh Syaikh Abu 'Amr 'Abdul-Karim al-Hajuri الشيخ عبد الكريم الحجوري أبو عمرو di Markiz Salafiyah Ma'had Ittiba'us Sunnah, Desa Sampung, Kota Magetan pada 29Safar-4Rabial-Awwal 1432/ 2-7 Februari 2011.Dammaj Penerjemah Abu Hazim Muhsin.

Hukum-hukum_Berpakaian_Sesi_1
Hukum-hukum_Berpakaian_Sesi_2
Hukum-hukum_Berpakaian_Sesi_3
Hukum-hukum_Berpakaian_Sesi_4