Dan hari raya ini
(yang dinamakan dengan
Hari Kasih Sayang/ Valentine's Day/ عيد الحب)

dan ini mendapat pemberitaan publikasi yang luas
yang terkenal dan berulang-ulang

termasuk dari hari raya orang-orang kafir
dan termasuk dari perkara baru (المحدثات)
(perkara bid'ah).

... dst.